En stående punkt vid torsdagsträffarna är att blicka tillbaka och få höra vad som hänt just den dagen genom historien.

2015
22 januari
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari
5 mars
12 mars
19 mars
26 mars