Dagen inleddes med segeltävlingen Hanö runt.
På kvällen släcktes gatlamporna och marschaller lyste upp samhället.
Den nya belysningen av flaggspelet var tänd.