Kulturkommittén är uppdelad i mindre kommittéer.

Kulturkommitté

Ingemar Lysell – sammankallande
Hans Berg
Erik Fogelström
Johnny Hilmansson
Kerstin Kipowsky

Festkommitté

Jan-Inge Andersson – sammankallande
Ola Ahlstrand
Mats Mattsson
Staffan Olsson

Aktivitetskommitté 

Yvonne Andersson – sammankallande
Agneta Block
Emmelie Pilthammar
Rose-Marie Svensson
Jennie Sällberg
Viviann Vallin