Första sidan Tillbaka Fortsätt Sista sidan Översikt Bild

Tillbaka till första sidan

”Kobben” användes för fiske med garn (nät) efter flundra och gädda. Den användes också på grunda vatten vid ljustring av ål och gädda.

Var avsedd att ro, men senare monterades ofta en utombordare.