Första sidan Tillbaka Fortsätt Sista sidan Bild

Tillbaka till första sidan

Hälleviks första ledfyr

Fyren byggdes 1892. Ganska tidigt visade det sig att fyren var för låg. Det var svårt att skilja fyrskenet från ljusen som kom från fiskarstugorna bakom fyren. Redan efter ett år hade man ökat höjden med fem meter. I början drevs fyrens lampor med fotogen. År 1913 ersattes den gamla fyrbelysningen av en gasbelysning från AGA. När en ny fyr på piren togs i bruk släcktes den gamla fyren den 1 juli 1930. I april 1941, mitt under andra världskriget, kom det en order från militären om att fyren skulle kamoufleras. Fyren slammades med en blandning av sot och cement och blev svår att få syn på från sjösidan. En enkel trätrappa byggdes, och uppe på tornet byggdes ett skyttevärn för en kulspruta. Fyren såldes 1967 till en privatperson som gjorde den iordning. Efter att ha varit släckt i mer än 40 år tändes den på nytt 1973. På dialekt kallades fyren ”wide gåbben” (vita gubben). Hembygdsföreningen ansvarar för att fyren är i funktion.