Första sidan Tillbaka Fortsätt Sista sidan Bild

Tillbaka till första sidan

Hamnplanen

Innan hamnen byggdes 1916–1923 var det vatten där den nuvarande hamnplanen med rökeri, andra byggnader och parkering finns. Strandlinjen gick alltså betydligt närmare husen. De stenbryggor som fanns revs.