Första sidan Tillbaka Fortsätt Sista sidan Bild

Tillbaka till första sidan

Pumpen

Arbetet med att bygga Hälleviks hamn påbörjades 1916. Bland det första man gjorde var att borra en brunn i den södra delen av fiskeläget. Vattnet behövdes när man skulle blanda de stora mängder betong som gick åt för att sammanfoga stenblocken i pirarna. Man träffade på ett vattenförande lager så att självtryck uppstod (artesisk brunn). Det behövdes därför ingen pump för att få upp vattnet högt över marknivån. Vattnet rinner fortfarande, förutom vid längre torrperioder. Det är både kallt och gott att dricka. Förr var det vanligt att lokalbefolkningen hämtade vatten här för att koka sitt kaffe. Det ansågs ge ett välsmakande kaffe.