Första sidan Tillbaka Fortsätt Sista sidan Bild

Tillbaka till första sidan

Fiskemuseet

Innan museet byggdes låg på den här tomten en byggnad som kallades ”Byggningen”. Troligen uppfördes den 1802 som ett förråd för flottan. En tid innehöll byggnaden en lotsutkik. Här bedrevs diversehandel troligen från 1912 fram till 1960. Byggnaden revs 1971. Ett före detta sillsalteri är idag en del av museet. Det invigdes 1976 och fylldes snabbt av föremål som invånarna på orten under flera år hade skänkt till hembygdsföreningen. Föremålen har med fisket och sjömansyrket att göra.