Första sidan Tillbaka Fortsätt Sista sidan Bild

Tillbaka till första sidan

Stenbryggorna

De allra första fiskarna som bosatte sig på Hällevik fick dra upp sina båtar på land när de inte använde dem för fiske. Längre fram, troligen i slutet av 1700-talet, började de att bygga stenbryggor (”hamra”) för att få en skyddad båtplats (”kaus”). Bryggorna anlades genom att man vintertid lade ut stenar på isen. När denna smälte hamnade stenarna på rätt plats utan någon extra arbetsinsats. På den tiden ägde man inte tomtmarken där man byggde sitt hus. Stenbryggorna ingick i det tomtarrende som husägarna betalade till bönderna.