Poddradio

Nytt i Poddradion

Trålaren Venus SG 7

Janne Ernstsson berättar för Facklans ordförande Jan-Inge Andersson om trålaren Venus SG 7, som han var delägare i. En modell av trålaren, byggd av Stig Henriksson, finns i en monter i Fiskemuseet.

Gamla berättelser från hembygdsföreningen Facklan

Den kulturskatt som finns på inspelade kassettband i Facklans arkiv har digitaliserats. Några av dessa finns nu att lyssna på via poddradio. I inspelningarna kan du få en inblick i livsvillkoren fiskarbefolkningen hade för mer än 100 år sedan. 

Byaskrinet – del 1

Facklans tidigare ordförande Gösta Andersson (1916–2004) och Knut Knutsson, ”Lille-Knud”, (1893–1987) samtalar den 14 januari 1983 om dokument som hittats i Hälleviks byaskrin. Där fanns uppgifter om brandsprutan och om att gå brandvakt. Där fanns också dokument om Hälleviks ordningsstadga, åldermannens skyldigheter och befogenheter samt att samhället skulle bekosta likhanddukar.

Byaskrinet – del 2

Facklans tidigare ordförande Gösta Andersson (1916–2004) och Knut Knutsson, ”Lille-Knud”, (1893–1987) samtalar den 14 januari 1983 om dokument som hittats i Hälleviks byaskrin. Där fanns uppgifter om dagsverken som skulle utföras och påföljder om de inte gjordes, uppgifter om fyrlyktor och räkenskaper/kvitton för dessa, svar från Kungl. Lotsstyrelsen om träd på Kråknabben som sjömärke med mera.

Fiskarminnen – del 1

Herman Persson, ”Kalla Pers Herman”, (1880–1983) berättar för sonen Per-Anders Persson på juldagen 1972 om minnen från gamla tider. Lyssna på en berättelse om när fiskarbefolkningen besökte julottor i Mjällby kyrka. Här finns också en berättelse om repslagning på vinterisen, fiskebåtar, riggar och motorer.

Fiskarminnen – del 2

Herman Persson, ”Kalla Pers Herman”, (1880–1983) berättar för sonen Per-Anders Persson på juldagen 1972 om minnen från gamla tider. Herman berättar om de många fiskare som förolyckades vid de svåra stormarna 1898 och 1903. Vi får också höra om de båtar som han byggde till fiskare efter att han kommit hem från Amerika år 1907.

Minnen från gamla tider – del 1

Herman Persson, ”Kalla Pers Herman”, (1880–1983) berättar för sonen Per-Anders Persson den 12 mars 1977 om minnen från gamla tiders liv nere vid sjön bland fiskare och sjömän.

Minnen från gamla tider – del 2

Herman Persson, ”Kalla Pers Herman”, (1880–1983) berättar för sonen Per-Anders Persson den 12 mars 1977 om minnen från gamla tiders liv nere vid sjön bland fiskare och sjömän. Här finns berättelser om namn på vägar (”strajden”) på Hällevik, vinterns nöje – åkning med kälkar (”hamla”) på Haveliden, båtbyggare och segelmakare samt vilka platser som fiskarna seglade till för att fiska.

Stenknackning

Herman Persson, ”Kalla Pers Herman”, (1880–1983) berättar om stenknackning för sonen Per-Anders Persson.

Stiby skola

Facklans tidigare ordförande Gösta Andersson (1916–2004) och Knut Knutsson, ”Lille-Knud”, (1893–1987) samtalar om minnen från Stiby skola. Du kan höra om skolbänkarna för åtta elever och om griffeltavlor. ”Lille-Knud” berättar också historier från sin skoltid.


Kassettbanden digitaliserade av Johnny Hilmansson.  

Related Images: