Hälleviks skola

Hälleviks skola

 

Hälleviks skola byggdes 1939 och invigdes den 11 oktober 1940. Idag finns denna huvudbyggnad kvar och är efter ombyggnader fullt fuktionsduglig. Dessutom har flera nybyggen gjort skolan till en mycket modern skola även efter dagens krav.

Skolan var vid starten en B-skola, vilket innebar att två klasser läste tillsammans. I skolan fanns också bibliotek och gymnastiksal.

Under den aktuella tiden tjänstgjorde: Signe Mattson, småskollärare i klasserna 1 och 2; Karin Cederblad, folkskollärare i klasserna 3 och 4; Henry Ysner, folkskollärare i klasserna 5 och 6. Det var Henry Ysner som grundade Hembygds- och Studieföreningen Facklan.

Läs mera om Hälleviks gamla skolor alltsedan folkskolestadgan 1842. Där finns också namnen på lärarna.

 

 

Related Images: