Invigningen av flaggspelsmasten på nationaldagen den 6 juni 2014.

Flaggspelsmasten byggs.

Mastresning den 26 april 2014.

Flaggspelet