Historia

Föreningen bildades år 1942 på initiativ av folkskolläraren Henry Ysner i Hällevik. Föreningen är ideellt arbetande, religiöst och politiskt helt fristående.

Hällevik är bygdens äldsta fiskeläge. Då fiskenäringen helt ändrades i sin struktur så ansåg medlemmarna i Facklan att det var angeläget att ta tillvara den gamla hantverksmässiga fiskekulturen, som var på väg att helt försvinna. Inom Hembygdsföreningen Facklan bildades en kulturkommitté. Medlemmarna hjälptes åt att från de gamla fiskarstugorna samla in saker, som använts förr i tiden. Många gamla människor var inte själva medvetna om vilka värdefulla saker de hade i sina hem.

År 1972 anordnades den första kulturdagen, ett levande museum utomhus. Kommunen hade köpt in en rivningsfastighet alldeles vid havet, intill kåsarna, med tillhörande salteri. Hembygds- och Studieföreningen Facklan fick ha sin första utställning i denna byggnad.

Glädjen var stor när Sveriges första fiskemuseum invigdes 1976. Efter ett tag visade det sig att museet var för litet. Det fanns ingen plats till båtar och motorer. En tillbyggnad gjordes som stod klar 1979.

Facklans sång, text Henry Ysner

Related Images: