Hembygdsföreningen Facklan skall verka för att bevara den gamla fiskekulturen i Hällevik.

Hällevik är utan tvekan Listerlandets äldsta fiskeläge. Hur länge folket här har livnärt sig på fiske är svårt att säga. Klart är att det rör sig om åtskilliga hundra år. Det gamla kapellet från 1200-talet, vilket var föremål för utgrävning för några år sedan, har troligen använts för garnförvaring och det ger ju ett spår när det gäller att få fram uppgifter om hur länge man fiskat i Hällevik. Under 1100-talet var det ett givande fiske utanför Skåne. Hansan köpte upp fisken, och det är troligt att det redan då fanns fiskare vid Listerkusten. Det är dock först i en handling från 1400-talet som man hittat namnet “Hellevig” skrivet i något dokument.

Tack vare kulturellt och historiskt intresserade boende i Hällevik så grundades Hembygds-och Studieföreningen Facklan , året var 1942. Befolkningen skänkte historiska och kulturella saker till föreningen. För att kunna bevara dessa värdefulla saker och ge allmänheten möjlighet att se dem, så lät man bygga ett fiskemuseum. Detta invigdes 1976. Efter tre år så byggde man ut och 1979 kunde man flytta in i båthallen.

Museet är ett välbesökt turistmål. Hembygdsgården är frekvent uthyrd för olika ändamål såsom bröllop, kalas, föreningsmöten och studieverksamhet.