Kultursoppan i Fiskemuseet är välbesökt och är en populär torsdagsaktivitet inom Facklan.