Facklans organisation

Styrelse 2024

Hedersordförande: Jan-Inge Andersson | mejl

Ordförande: Jenni Sällberg | 0706-31 62 32 | mejl

Vice ordförande och sekreterare: Örjan Nilsson | 0709-93 33 93 | mejl

Kassör: Lars-Inge Bergheim | 0705-28 00 75 | mejl

Ledamot: Jonny Fridh | 0708-12 16 59 | mejl

Ledamot: Ingmar Lysell | 0708-85 28 48 | mejl

Ledamot: Stefan Persson | 0734-34 68 34 mejl

Ledamot: Emilie Pilthammar | 0709-12 97 22 | mejl

 

Kulturkommitté
Jonny Fridh – sammankallande
Peter Jeppsson – sekreterare
Uno Hellgren
Ingmar Lysell
Åke Nilsson
Stefan Persson
Lars Andersson

Revisorer 
Hanna Martinsson
Ingalill Asper

IT-samordnare 
Johnny Hilmansson

Arkivarie 
Christina Hilmansson

Related Images: