Husnummer på Hällevik

Här finns två kartor som kan vara värdefulla för släktforskare för att hitta husnummer som funnits på Hällevik.

Det är uppgifter som främst kommer från “Sveriges bebyggelse”, korslista över gamla och nya nummer på Hällevik, församlingsböcker, husförhörslängder och Folke Johanssons båda böcker om hus och människor på Hällevik.

Sammanställningarna har tagits fram av Sebastian Bergheim och Jan Erik Hardebo och ställts till Facklans förfogande för publicering på hemsidan.

Hällevik – 1867

Hällevik – idag

Related Images: