Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Facklan är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av Hällevik med närområde.

Föreningens målsättningar är

  • att bevara den gamla fiskekulturen i människors medvetande
  • att förvalta verksamheten i museet och utveckla dess samlingar
  • att arbeta för att utnyttja hembygdsgårdens möjligheter
  • att värna om miljön på Hällevik och dess närområde
  • att bevaka och engagera sig i samhällsfrågor som rör Hällevik och dess närområde
  • att stödja barn- och ungdomsverksamheten på Hällevik
  • att verka för medlemmarnas trivsel vid olika sammankomster
  • att skapa möjligheter för Hällevikarna att lära känna varandra bättre

Är du intresserad av att bli medlem i Hembygdsföreningen Facklan så är du välkommen att registrera dig här.

Avgiften är 150 kr/person eller 250 kr/familj som du kan sätta in direkt på bg 5775-1893.
Glöm ej ange namn och adress samt att det gäller medlemsavgift.

Registreringsformulär för nya medlemmar.