Information om den planerade utvidgningen av Hällevik finns att läsa kommunens hemsida