Hyresavtal kan tecknas av person som fyllt 25 år.

Då Hembygdsgården är öppen skall person över 25 år vara närvarande.

Lokalerna hyrs med befintlig utrustning,
Det finns 90 stolar, 4 barnstolar och 15 bord att tillgå. Porslin, glas och bestick finns för 80 personer.

Hyrestiden löper från kl 08.00 på hyresdagen till kl 14.00 dagen efter.

Hyran betalas i förskott i samband med utlämnande av nyckel. Den kan hämtas på Fiskemuseet uthyrningsdagen eller dagen före och återlämnas senast två dagar efter uthyrning. Nyckeln kan återlämnas i brevlådan vid museets entré.

Lokalerna återlämnas i samma skick som då de tillträddes.

Hyresgästen svarar själv för utplacering samt återställning av bord och stolar – tre bord med stolar vid varje sida i stora lokalen och två bord med stolar i lilla lokalen.

Rengöring av parkettgolvet görs med avsedd mopp och dammsugning. OBS! Absolut förbjudet att använda vatten.

Hyresgästen ersätter sådant som eventuellt har skadats under hyrestiden.

Vid bristfällig städning debiteras 1000 kr.

I köket finns tre sopkärl för matavfall, restavfall och för burkar och PET-flaskor.
Matavfall och restavfall töms i därför avsett sopkärl utomhus.
Hyresgästen tar själv hand om tomglas. Burkar och PET-flaskor kan lämnas kvar.

Vi ber er också att inte tejpa eller klistra upp något i lokalerna.

 

Uppdaterad 20180912/jh