Fornlämningar vid järnvägsstationen

Perh Johnssons anteckningar om Hälleviks järnvägsstation.

När Pehr Johnsson grävde vid en boplats i Stiby 1916 fick han höra att, vid byggandet av järnvägen ut till Hällevik hade arbetarna hittat fornsaker. Pehr Johnsson vidtalade Per Persson, lokalredaktör och grundare av Sölvesborgs Fornminnesförening, vilken var villig att ta en närmare titt på detta tillsammans med arkeolog Knut Kjällmark.

Nedan finns inscannade dokument om dessa fynd, handlingarna finns i original på fiskemuseet, för er som är intresserade.

Anteckningar

Related Images: