1974 tog Hembygds-och Studieföreningen Facklan initiativet till att göra utgrävningar efter det gamla fiskekapellet som lokaliserades 1973. Landsantikvarie Ann-Beata Johnsson konstaterade att detta fiskekapell daterade sig från 1200-talet.

Kapellet i Hellevik